Inger Beth (57) skiftar jobb etter ti år i politiet

Går frå politiadvokat til seniorrådgivar i Lotteri og Stiftelsestilsynet.