Vil vurdere å kjøpe ut eigedommar for å få plass til parkeringshus

Tomta er for lita for parkeringshus, seier eksperten. Kommunen vil vurdere å kjøpe ut tre eigedommar i Lysthaugen for å få meir areal.