Vil bruke 100 millionar av Førdepakken på parkeringshus

Pengane skal eigentleg gå til uspesifiserte sentrumstiltak. Tidlegare Førdepakken-sjef meiner parkeringshus er eit godt tiltak for eit betre sentrum.