Folk om p-avgift i Førde: Silje: – Folk i Førde må lære seg å parkere

Bør det innførast parkeringsavgift i Førde, eller ikkje? Dette meiner folka Firda har snakka med.