Ekspert meiner framtidig parkeringshus bør vere i fjell

Parkeringshus mellom politiet og Brunosten blir vanskeleg, meiner konsulent. Dersom Førde skal bygge parkeringshus, bør det byggast i fjell.