Anders (25) frå Førde landa jobb i managerbransjen

No jobbar førdianaren tett på store musikknamn, og er deira nærmaste person ute på turné.