Ikkje klare for å flytte bibliotek og kino

Diskusjonen om innhaldet i Førdehuset kjem. Men noko klart svar på utfordringa frå Kai Aage Pedersen kjem ikkje over natta.