Vestland AP vedtok å sjå på fjorddeponisaka på nytt

Artikkelen er over 1 år gammel

Med 78 mot 69 røyster har fylkesårsmøtet i Vestland Arbeidarparti vedteke at det innvilga utsleppsløyvet for gruveavfall i Førdefjorden må vurderast på nytt. Partiet ønskjer òg å forby framtidige sjødeponi av gruveavfall.