Kurt og fleire andre må få nye gatenamn

Tre gater i Førde og Naustdal har same namn. Det blir eit problem i den nye storkommunen.