Har våpen i bilen, men politiet tek ikkje fram ein skarpladd pistol viss situasjonen let seg løyse med ein roleg prat

Dei har med seg skarpladde våpen og skotsikre vestar og skjold, men den normale og høflege samtalen er deira mest effektive våpen.