Stykkje burettslag krev geologundersøking av steinblokk: – Det ser farleg ut

Burettslaget i Førde krev at kommunen bestiller eller utfører ei geologisk undersøking av eit fjellparti som ligg ovanfor vegen.