Berit fryktar dette vil øydelegge det fine området

Berit Hornnes synest det nye området inn mot Hornnes og Bergum har blitt så fint. Ho er redd for at eit større område som ikkje vert halden ved like vil øydelegge.