Slik blir Elvekanten med parkeringsrampe

Det er teikna endå eit framlegg til korleis Elvekanten kan bli. Denne gongen har utbyggar funne plass til parkeringsrampe i fasaden, men han vil helst sleppe.