Her stel folk og set ifrå seg anna avfall – no har Elkjøp fått nok

Stadig oppdagar Elkjøp Førde at nokon har forsynt seg av el-avfallet deira. I tillegg ser dei rett som det er at anna avfall blir dumpa ved butikken.