Fryktar hindringar for ny Pikant

Eigarane vil ikkje ha avgrensing i kva dei kan gjere med eigedommen.