Frode (46) vart utvist frå handelsskulen. I fjor var han på inntektstoppen i Førde

FØRDE: Frode Engen kom opp som nummer tre på inntektstoppen i Førde. Mykje av inntekta kom frå sal av firmaet Merco som han var med å bygge opp.