Førde Vulk kjøpt opp av Oslo-selskap

Eigarane har seld Førde Vulk til Gjerde & Byhring AS.