Besan søker skjenkeløyve. – Vanskeleg å drive utan

Dagleg leiar Ahmad Aladel (23) seier restauranten går dårleg og vil gjere det han kan for å unngå konkurs. No søker han Førde kommune om skjenkeløyve.