Ankerløkken får lov til å fylle ut i sjøen

Fylkesmannen i Vestland har sagt ja til at Ankerløkken Eigedom AS får fylle ut 200.000 kubikkmeter med steinmassar i Førdefjorden.