Per Otto jobba ti år på casino, no skal han drive Pikant

Brikkene byrjar å falle på plass for Pikant. No har dei tilsett både dagleg leiar og kjøkkensjef.