Gamlebanken er tom. Kommunen har nokre idear

Eit av Førdes mest ærverdige bygg står no tomt. Kommunen ser på fleire ulike idear.