Vilnes får ikkje prøvd saka i Høgsterett og må i fengsel

Ove Vilnes får ikkje behandla straffesaka i Høgsterett. Dermed vert straffa på eitt år og fire månader i fengsel ståande.