Emma har ofra ettermiddagar og helger sidan oktober for å få til dette

– I staden for å berre kjøpe ting, kosar eg meg meir og brukar kreativiteten.