Tolv til sjukehus etter bussulykke i Stryn

Helse Førde opplyser at 12 personar er eller vil bli lagt inn på sjukehus etter ulykka.