Spysjuka herjar i mange barnehagar: – Hos oss har nesten alle vore sjuke, både vaksne og barn

BARNEHAGE: Elin Røyseth, styrar i Tusenfryd barnehage.

BARNEHAGE: Elin Røyseth, styrar i Tusenfryd barnehage. Foto:

Fleire barnehagar som Firda har snakka med, rapporterer om store problem med omgangssjuke dei siste par vekene. Tusenfryd barnehage i Førde er ikkje noko unntak.

DEL

– Vi er hardt råka, ja. Både barn og personal har fått omgangssjuke, og det har sikkert halde på heile månaden.

Det seier Elin Røyseth, styrar i Tusenfryd.

– Eg veit om heile familiar, ikkje berre barn som er sjuke. No har nesten alle hos oss vore sjuke i ei eller anna slags form, seier Røyseth.

Barnehagen med 53 born og 17 tilsette har byrja å komme seg over kneika no.

– Det er ofte rundt jul det kjem, så eg er glad for at vi er ferdige no, seier Røyseth og legg til at ho har høyrt det går mykje omgangssjuke på skulane også.

– Har vore mykje no

– Det har vore mykje no. Veldig mange har vore utslått, både store og små. Vi har hatt ei avdeling der det berre var tre av ti att. Eg høyrer til og med frå Sandane, der eg kjem frå, at det har vore svært mange sjuke der også, seier Olin Frøyset, assisterande styrar i Vieåsen barnehage.

Ho understrekar at ho sjølv har gått klar så langt.

– Handvask er vi nøye på, og sjølvsagt veldig strenge på 48-timars regelen. Vi har vaska leiker og sett vekk enkeltleiker og kjøkkenutstyr som barna slikkar på, seier Frøyset.

Barnehagen har 53 barn, og Frøyset seier det er lenge sidan det har vore så mykje omgangssjuke som no.

Styrar Sissel Elin Årdal er einig med Frøyset:

– Det rammar veldig tilfeldig. Nokre jobbar mykje med å tørke spy og har ikkje fått det. Men, 5 av 17 vaksne har fått det, seier Årdal og avkreftar dermed myten om at ein vert ekstra herda av å jobbe nokre år i barnehagen.

– Vi er strikse på dei 48 timane

I Sunde barnehage er det den same leksa:

– Det har vore mykje dei siste to vekene, både spysjuke og diaré. Vi har hatt det både på personale og barn, seier Margrete Huus, styrar i Sunde barnehage.

– Det går veldig i bølger, på ei avdeling kan det vere mange, på andre gjerne ein eller to. Førre veke var det færrast barn her, seier Huus.

– Vi er veldig strikse på dei 48 timane og jobbar med hygiene, likevel er det jo ikkje til å unngå, seier ho.

Marie Doreen Thune, assisterande styrar ved Nærleiken barnehage, stemmer i:

– Vi har hatt litt no, men førre veke var det verst. Det har roa seg ned, men det er framleis nokon som er vekke denne veka, seier Thune.

– Ikkje hatt noko epidemi

I Halbrend barnehage stiller saka seg litt annleis:

– Sjuka har heldigvis ikkje nådd oss, enno. Vi har ikkje hatt problem med noko epidemi. Det einaste vi hadde var ein tilsett som hadde born i ein annan barnehage. Der vart heile familien sjuke, både vaksne og barn, seier Kari Naustdal, styrar i Halbrend.

Omgangssjuke

 • Virusinfeksjon i tarmen, altså omgangssjuke, er ei vanleg årsak til diaré og oppkast.
 • På fint heiter det viral gastroenteritt, eller berre spysjuka på godt norsk.
 • Kan ramme alle aldrar, men er born er mest utsett.
 • Sjeldan hos born under tre månadar.
 • Vanlegast om vinteren, men kan komme i alle årstider.
 • Varer vanlegvis ei veke. Oppkast dei første dagane og diaré noko lengre.
 • Svært smittsam.
 • Smittar oftast via avføring frå infiserte personar, men somme virus kan smitte via lufta.
 • Kan også smitte via infiserte omgjevnadar, til dømes dørhandtak.
 • Born og personar i tette miljø er særskilt utsett for smitte.
 • Tilstanden er for dei fleste ufarleg, men væsketap kan vere alvorleg for enkelte.
 • Helsepersonell tilrår vanlegvis ikkje medisinar, fordi sjuka går over av seg sjølv.
 • Fordi ein kan skilje ut smittestoff etter at ein føler seg frisk, bør ein halde seg heime 48 timar etter dette.
 • Ikkje all diaré er omgangssjuke. Born som er slappe og uttørka, eller har andre symptom bør gå til lege.
 • Det fins vaksiner mot enkelte virus som skapar omgangssjuke.

Kjelde: Norsk Helseinformatikk

Artikkeltags