NVE trekker motsegn – Helse Førde får bygge likevel

HELSE FØRDE: Flaumfaren er vurdert og funnen akseptabel. NVE trekker motsegn mot detaljreguleringsplanen for nye Førde sentralsjukehus.