Non Stop sko legg ned den eine butikken: – Vi inngjekk ein avtale som gagna oss begge

Non Stop sko i Førde gjer to butikkar om til ein, og stenger butikken på gateplan. No tek Gyngehesten og Power over lokala.