Hildegunn (28) er Førdes billegaste på dameklipp

– Om ein kunde går frå salongen og tenker meir på prisen enn på klippen har eg gjort noko gale.