Trøbbel for ny tunnel gjennom Kletten

Gang- og sykkeltunnelen som skal gå parallelt med Klettatunnelen må utsettast med ni-ti månader.