Tilbake til start for brukryssing til Førdehuset? Helge Schei (SV) vil trekke opp att alternativ dei tidlegare har forkasta

Artikkelen er over 1 år gammel

FØRDE: Planutvalet klarte ikkje å gje noko klart råd om kva bruløysing som er å føretrekke. Politikarane vedtok at dei hadde drøfta saka.