Planen for første del av Angedalsvegen er klar – tre eigedommar ryk

Tre eigedommar ryk med for å gje plass til nye Angedalsvegen. Andre eigedommar må få ny tilkomstveg.