Føreslår 400–450 parkeringsplassar her

Mindre sentrumstrafikk, og betre parkering for både sentrum sør, Førdehuset og Hafstadparken. Det er kinderegget Sunnfjord kommune håpar på med p-hus ved Utstillingsplassen.