– Fjerning av kunstgrasbana for å få bru over Jølstra er eit svik mot idretten og dei som har jobba dugnad

FØRDE: Leiaren i Førde idrettslag ber politikarane velje ei bruløysing som ikkje gjer at kunstgrasbana ved Førdehuset forsvinn.