Bystyret har vedtatt bruløysing ved Førdehuset

Eit fleirtal på 16 mot 11 røyster har bestemt at Statens vegvesen skal jobbe vidare med det alternativet der vegen går rett fram frå Storehagen.