Brua ved Førdehuset: Erling Varlid trekte nytt alternativ opp av hatten

Etter fleire år med debatt og utgreiingar kan Førdepakken ha funne løysinga. Føreslår å flytte Laksen og trekke fotballbana nærare Førdehuset.