Dei har funne ut korleis dei skal spare kommunen for 405.000 kroner – kvart år

Med tre enkle grep kan svømmehallen i Førdehuset spare eit sekssifra beløp i året.