– Det er svært mange som er råka. Det er ikkje så mange ord som hjelper no

Ungdommane slår ring rundt kvarandre etter at dei brått mista kameraten Adrian Grimsbø Djupvik.