«Park» set stoppar for nye bustadfelt på Farsund – over 20 tomter blir sette på vent

FØRDE: Fylkesmannen har oppheva Førde kommune sitt vedtak om ny detaljregulering for Farsund. Over 20 tomter blir sette på vent.