Kjersti får gangveg i hagen og ønskjer erstatning

Den planlagde gang- og sykkelvegen på Vie vil gå gjennom hagen til Kjersti Krohnstad. Ho er fortvila og ønskjer erstatning.