Her vil han ha nytt byggefelt

Byggefeltet i Skyttarkvia er droppa av kommunen, mellom anna fordi området er sett av til friareal. Førde tomteselskap ber om ny vurdering. – Det blir ikkje brukt, hevdar dei.