Her har dei mista over ein time med sol. No ber dei kommunen om hjelp.

Skogen har vakse mykje på tretti år. Bebuarane seier no dei har opp til éin og ein halv time mindre sol enn då feltet var nytt.