Fekk vassflaum på 250 liter i minuttet under huset sitt

Samstundes med at Førde Tomteselskap dreiv grunnarbeid i Brendeholten, tok store mengder vatn til å kome fram under huset til Norunn Heilevang.