Får ikkje dispensasjon – tyskarbrakka må truleg rivast

Huseigaren bad om å få sette i stand tyskarbrakka på Kletten. No har han fått endeleg avslag hos Fylkesmannen.