Byggefeltet har fått tre nei. No tar kommunen prosjektet i forsvar

Det vesle byggefeltet på Kvamme i Angedalen har fått motsegn frå både NVE og Statens vegvesen. Fylkesmannen har støtta motsegnene. Førde kommune går til angrep på Vegvesenet sine vurderingar.