Åsen og Øvrelid vil bygge 50 bueiningar i Langebruvegen

To nye blokker kan erstatte mellom anna den gamle direktørbustaden ved Sunnfjord Hotell. Samla opnar forslaget til Åsen og Øvrelid for 50 nye bueiningar i enden av Langebruvegen.