15 år med krangling og årevis med tvangsmulkter: No vil dei løyse parkeringstvisten

Arkitektane i Nordplan har lansert ein plan for korleis parkeringa kan omorganiserast for å innfri krav frå kommunen.