Jan Bjarte har tilsett tre litt uvanlege hjelparar

I Slåttebakkane jobbar tre geiter som gartnarar. Det har redusert dugnadstimane til dei andre i nabolaget.