Seks tomter er selde i Gravdalsholten: – No tek det laus!

Gravdal trur at bustadfeltet vil trekke til seg fleire interesserte no når husbygginga er i gang.