Krimteknikar: – Vi er glad vi kan fortelje huseigar årsaka

Trass i at bustadhuset på Flatene i Førde brann til grunnen, har politiet funne brannårsaka.