Brannen hos Tools heldt på å spreie seg til resten av bygget: – Mykje er smelta og brent

Av

Det seier Jan Bjarte Skrøppa ved Førde og Naustdal lennsmanskontor.